VAY THEO HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÁC

  Chương trình vay theo hợp đồng tín dụng khác là chương trình dành cbo những KH đã và đang có khoản vay tại tổ chức tín dụng khác.

  Khoảng vay:

  • Khoảng vay từ 10- 70 triệu
  • Thời gian góp: từ 06 – 36 tháng
  • Lãi suất chỉ từ 1,8{29328b6bf3241455e9a56ee38ffa94965a669287238f4c2d058af8d0e71e4639} tháng

  Điều kiện vay:

  • KH đang sống và làm việc tai: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đống Nai, Long an, Tây Ninh..
  • Tuổi từ 22 trở lên
  • KH đang đi làm hưởng lương hoặc kinh doanh tự do
  • Đang có hợp đồng vay tại các tổ chức tín dụng ngân hàng khác

  Hồ sơ:

  1. CMND
  2. Hộ khẩu
  3. Hợp đồng tín dụng nơi KH đang vay, Lịch sử trả nợ , hóa đơn thanh toán những tháng gần nhất….

  Liên hệ nhân viên tư vấn để được tư vấn chi tiết